برگزاری اولین نشست مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران در سال 96

شناسه خبر : 42468

1396/02/17

تعداد بازدید : 924

در این نشست برنامه های آموزشی متنوعی برای معاونان اداری مالی و حسابداران مدیریت های استانی در نظر گرفته شده است.

اولین نشست مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران در سال 96، در سوم و چهارم خرداد سالجاری در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که به موضوعات اداری مالی و برنامه‌ریزی اختصاص دارد، معاونان اداری مالی و حسابداران مدیریت‌های استانی حوزه‌های خواهران نیز حضور خواهند داشت.

شاین ذکر است که برنامه‌های آموزشی متنوعی برای معاونان اداری مالی و حسابداران مدیریت‌های استانی حوزه‌های خواهران در نظر گرفته شده است.