اداره کل امور اداری و منابع انسانی

شناسه نوشته : 17314

1394/10/24

تعداد بازدید : 2984

اداره کل امور اداری و منابع انسانی
چشم انداز: دست یابی به نیروی انسانی کارآمد به نحوی که ضمن توانمندسازی و رضایت و صیانت از نیروی انسانی موجود، موجب افزایش کارایی و بهره وری سازمان و سایر ذینفعان گردد.

اهداف برنامه های سه ساله 1395 - 1397

 1. پیاده‌سازی و استقرار نظام جامع و هماهنگ گزینش، جذب و اشتغال پایدار نیروی انسانی
 2. برگزاری آزمون‌هاي عمومي استخدام حسب ضوابط مصوب
 3. هماهنگی و نظارت بر اجراي نظام حقوق و دستمزد و نظام‌هاي ارزشيابي مشاغل و صدور احکام حقوق و مزايا و ترفیعات
 4. تشکيل بانک جامع اطلاعاتی و پرونده الکترونیکی پرسنل
 5. همکاری و پیگیری تعریف و تصویب شرح شغل، شرح وظایف و شرایط احراز پست‌های‌ سازمانی
 6. اجراي برنامه‌ها و مصوبات مرکز، حضور و غياب، گواهي انجام کار، مرخصي‌ها، تخلفات و ...
 7. توجه به جنبه‌های مختلف نیازهای رفاهی کارکنان اعم از شغلی، فرهنگی، خانوادگی و ...
 8. فراهم كردن تسهيلات و امکانات لازم براي تامين رفاه و ارائه خدمات بهداشتي و درماني، ورزشی، تحصیلی و ... مورد نياز شاغلين و خانواده ایشان
 9. ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های کارکنان با اجراي برنامه‌های آموزش بدو و ضمن خدمت
 10. متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان با مشاغل موجود
 11. پیاده‌سازی برنامه جامع و یکپارچه آموزش کارکنان (صف و ستاد)
 12. راه‌اندازی سامانه جامع آموزشی تحت وب (آموزش مجازی)
 13. بازنگری فراگیر ساختار و تشکیلات مرکز
 14. بازنگری آئین‌نامه ها و مصوبات و ارائه پیشنهادات جهت تصویب به مراجع بالادستی
 15. مشارکت فعال در کارگروه‌های آموزشی، کارگروه‌های ارزشیابی، هسته گزینش، هیئت بدوی تخلفات و ...
 16. تربیت نیروی انسانی ماهر و انجام دادن اقدامات احتياطي اوليه در موقع بروز حوادث برای حفظ و نگهداری از ساختمان، تأسيسات، تجهيزات و وسائل گرمایشی و سرمایشی ، سیستم های برقی، آسانسور و ...
 17. تهیه فرم شناسنامه نگهداری و سرویس دوره‌ای