اداره حقوقی و املاک

شناسه نوشته : 17309

1394/10/23

تعداد بازدید : 2420

اداره حقوقی و املاک
چشم انداز: استقرار نظام جامع حقوقی به نحوی که حصول حداکثری کلیه منافع حقوقی و قانونی متصوره برای مرکز مدیریت، مدیریت های استانی و مدارس علمیه در ضمن اتخاذ رویه ای متحدالشکل و کاملا قانونی، تضمین گردد.

اهداف برنامه های سه ساله 1395 - 1397

 1. بازنگری و تدوین آیین‌نامه استخدام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران برای مستثنی شدن آن‌ها از شمول قانون کاربا رویکرد هیئت امنایی (مبتنی بر ماده 20 قانون پنجم توسعه)
 2. طرح شناسایی مرکز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی برای استفاده و بهره‌مندی از مزایای و امتیازات قانونی نهاد عمومی غیردولتی
 3. طرح جمع آوری و مستندسازی تسهیلات و معافیت های قانونی حوزه های علمیه خواهران
 4. طرح تدوین آیین‌نامه تشکیلات، اهداف و مأموریت‌های حوزه‌های علمیه
 5. طرح تنظیم و تنسیق روابط کاری کارکنان مدارس علمیه براساس مقررات استخدامی خاص مدارس علمیه
 6. سامان بخشی اجرای طرح تصویب آیین نامة جذب و به کارگیری نیروی انسانی مدارس علمیه خواهران
 7. طرح نظام بخشی امور قراردادهای واحدهای حوزوی و استانداردسازی آن ها
 8. طرح بهره‌مندی مدارس حوزوی از شناسه ملی برای کلیه واحدهای حوزوی خواهران
 9. تحصیل اسناد رسمی اراضی آموزشی واگذاری از جانب وزارت راه و شهرسازی
 10. تحصیل اسناد رسمی املاک و مستغلات حوزوی دارای سند عادی
 11. طرح شناسایی و احیاء موقوفات حوزه‌های علمیه خواهران اعم از وقف عین و منفعت و بهره‌مندی از موقوفات کشوری و جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات موقوفات
 12. طرح جمع‌آوری اطلاعات املاک و مستغلات حوزه‌های علمیه خواهران
 13. توسعه سامانه اطلاعات دعاوی (دعاوی مطروحه له و علیه واحدهای حوزوی)