اداره برنامه ریزی و ارزیابی

شناسه نوشته : 17307

1394/10/23

تعداد بازدید : 2421

اداره برنامه ریزی و ارزیابی
چشم انداز: دستیابی به نظام جامع تصمیم سازی دانش بنیان در معاونت اداری و مالی به نحوی که تمام واحدهای این معاونت به شیوه ای هوشمندانه مسائل پیش روی مرکز و معاونت را شناسایی نموده و در تعاملی فراگیر با دیگر واحدها، راه حل های متضمن اثربخشی و ارتقاء بهره‌وری فعالیت‌ها را مبتنی بر قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها اتخاذ نمایند.

اهداف برنامه های سه ساله 1395 - 1397

  1. طرح ایجاد منابع اطلاعات دیجیتال و کتابخانه‌ای سامانه جامع اطلاعات فعالیت‌های اداری و مالی (منابع علمی- تخصصی و اسناد و مدارک اداری و مالی)
  2. توسعه همکاری با سایر واحدهای آماری و اطلاعاتی مرکز برای اتصال سامانه‌های اطلاعاتی موجود در مرکز
  3. توسعه سامانه مدیریت دانش و راهبرد
  4. توسعه کمی و کیفی سایت اطلاع‌رسانی معاونت اداری و مالی
  5. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه معاونت اداری و مالی مبتنی بر اهداف و وظایف ابلاغی معاونت و مرکز
  6. تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد سه ماهه و سالانه مبتنی بر هدف
  7. ارزیابی عملکرد معاونت اداری و مالی در سطح برنامه، واحد و معاونت
  8. طراحی مدل رتبه‌بندی برای سنجش میزان موفقیت در سطح برنامه، واحد و معاونت